Ukrajnai háború: új kormányrendelet az események kapcsán felmerülő beszerzések szabályairól

Március 13-án hatályba lépett a kormányrendelet.

Az ukrajnai háborús események kapcsán felmerült egyes beszerzések tekintetében speciális szabályokat állapít meg a 105/2022. (III. 12.) Korm. rendelet, mely a Magyar Közlöny 49. számában jelent meg. A Korm. rendelet hatálya alá eső, nemzeti értékhatárt elérő, de uniós értékhatárt el nem érő értékű árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés tárgyú beszerzéseit, nemzeti értékhatárt elérő, de 300 millió forint alatti építési beruházásait az Ajánlatkérő legalább 3 ajánlat bekérésével valósíthatja meg, a beszerzés egyes adatainak EKR-ben történő előzetes rögzítése mellett. Ez alól kivételt jelenthet, ha a beszerzés megvalósítása rendkívül sürgős vagy csak meghatározott gazdasági szereplővel köthető szerződés.

Szolgáltatásmegrendelés, árubeszerzés megvalósítása érdekében uniós értékhatár elérése esetén, építési beruházásnál 300 millió forinttól közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, a Korm. rendelet ugyanakkor ezek tekintetében speciális szabályokat rögzít: hirdetményellenőrzési díj fizetésére csak meghatározott Ajánlatkérők kötelezettek; korlátozás nélkül alkalmazható a legalacsonyabb ár értékelési szempont; a műszaki-szakmai alkalmassági követelmény mellőzését nem szükséges indokolni, és a közétkeztetésekre irányadó sajátos közbeszerzési szabályok alkalmazásától is el lehet tekinteni.

Előző sajátos szabályok mellett a rendkívüli sürgősségre tekintettel alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kapcsán további speciális előírásokkal találkozhatunk, többek között azzal, hogy törvényességi ellenőrzési díj fizetésére csak meghatározott Ajánlatkérők kötelezettek.

Forrás: https://kozbeszerzes.hu/

További híreink

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az összeférhetetlenséggel kapcsolatban
Mi a műszaki tartalom és miért változik meg az építkezés folyamán?

Ajánlatkérés

Név(Kötelező)